cityzen
warsaw
igor.qbik@gmail.com
cityzen
+
iq
+
linocut 100x70 Nogi Damskie
+
linocut 100x70 - detal
+
+
Mewa śmieszka
+
hold your horses 
+
mewa śmieszka / akwatinta
+
+
+